BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

WARKAH DARI NaMi (penulis)

~ASSALAMMUALAIKUM~

'SELAMAT DATANG KE BLOG SAYA!!!'

blog ini hanyalah sekadar hiburan buat diri ini semata - mata... Tiada kaitan dgn org lain, so sebarang persamaan yg disengajakn / tidak disengajakan adalah secara kebetulan... maaf di atas segala kesulitan yg berlaku.... ^V^
Terdapat ralat dalam alat ini

Tuan/Cik Muda

Translate

Halaman

Khamis, 24 Januari 2013

MAULID NABI

Sejarah Maulid Nabi S.A.W & Pandangan Ulama (MUST READ)

Setiap orang berhak mengatakan dirinya mencintai Nabi Muhammad S.A.W, namun pendakwaan tersebut hanyalah sia-sia jika ia tidak dibuktikan dengan ittiba' (mengikuti langkah perjuangan Nabi Muhammad S.A.W), taat dan berpegang teguh pada petunjuknya. Cinta terhadap Rasulullah S.A.W merupakan salah satu syarat kesempurnaan iman kepadanya, bahkan melebihi segala kecintaan kepada makhluk selainnya. 


Rasulullah S.A.W bersabda (maksudnya), "Tidak sempurna iman seseorang kamu, sehinggalah aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya". (Riwayat Imam Bukhari & Muslim).
 
Begitupun mencintai Nabi Muhammad S.A.W tidak boleh dijadikan ukuran dengan sekadar memperingati bulan Rabi'ul Awal, iaitu pada hari kelahiran Baginda. Dalam sejarah-pun, bukan sahaja mereka yang diiktiraf bermazhab Sunni merayakan Maulid Nabi, bahkan golongan yang dikenal sebagai Batiniyyah (salah satu aliran kefahaman yang terdapat dalam ajaran Syiah) juga turut merayakannya.

C. Cherfils di dalam bukunya ‘Napoleon And Islam’ menukilkan bahawa Napoleon Bonaparte juga telah menganjurkan upacara besar-besaran menyambut Maulid Nabi di atas kekagumannya terhadap Rasulullah S.A.W, hingga ada yang mengatakan dengan yakin berdasarkan beberapa dokumen sahih bahawa Napoleon, di akhir hayatnya adalah seorang Muslim dengan nama Muhammad Ali Bonaparte.

Salah satu kumpulan awal yang mahsyur memperkenalkan sambutan Maulid Nabi adalah kabilah Bani Ubaid Al Qaddah, dikenal sebagai Fatimiyyun atau Bani Fatimiyyah (salah satu cabang Syiah) pada pertengahan abad ke-4 H. Mereka menubuhkan kerajaan Fatimiyyah setelah berjaya memindahkan dinasti pemerintahan mereka dari Morocco (Maghribi) ke Mesir pada tahun 362 H. 

Ia diacarakan oleh puak Batiniyyah untuk menarik simpati masyarakat Mesir ketika itu yang majoritinya begitu memuliakan dan menjiwai rasa cinta kepada Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga ke hari ini, jika kita pernah melangkah kaki ke Mesir, masyarakatnya akan sedia menghentikan perkelahian yang berlaku jika masing-masing diundang untuk melafazkan salawat ke atas Nabi Muhammad S.A.W, "Sollu 'ala Nabiyy..."

Pemerintahan Fatimiyyah ketika itu melakukan Maulid Nabi untuk meraih sokongan rakyat Mesir, malah pakar sejarah Islam yang bernama Al Maqrizi menjelaskan bahawa selain "Maulid Nabi", begitu banyak perayaan yang dilakukan oleh Fatimiyyah dalam setahun. Al Maqrizi menyebutkan bahawa terdapat lebih kurang 25 jumlah perayaan yang menjadi rutin sambutan setiap tahun dalam masa Fatimiyyah, dan hal itu memburukkan lagi apabila mereka turut merayakan hari kebesaran orang-orang Majusi dan Nasrani iaitu hari Nairuz (tahun baru Parsi), hari Al Ghottos, hari Natal, dan hari Khomisul ‘Adas (perayaan tiga hari sebelum Paskah).

Manakala, sumber yang lain pula menyebut, perayaan "Maulid Nabi" diperkenalkan oleh Sultan Al Muzaffar Abu Said Kaukabri ibn Zainuddin Ali bin Baktakin (549 H - 630 H), seorang gabenor bandar ke-4 terbesar selepas Baghdad, Basrah dan Mosul, iaitu Erbil/ Irbil di Iraq sewaktu zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al Ayyubi (532 H - 589 H). 

Menurut Imam Az Zahabi, Abu Said Kaukabri merupakan seorang pemerintah yang sangat merendah diri, bermazhab Sunni, dan sangat mencintai para ulama [ Rujuk Siyar A'lam An Nubala 22/336 ]. Malah Abu Said Kaukabri mengetuai tentera Mosul dan Jaza'ir untuk turut bersama-sama Sultan Salahuddin Al Ayyubi di dalam siri-siri peperangan yang penting antaranya perang Hittin. Segala pujian tentang kesolehan dan sikap wara' Abu Said Kaukabri turut direkodkan oleh Ibnu Kathir [ Bidayah wan Nihayah ] dan Imam As Sayuti [ Husnul Maqsid fi Amali Maulid ].

Memang benar secara khususnya, Nabi Muhammad S.A.W tidak pernah mengarahkan umatnya untuk meraikan hari kelahiran Baginda. Oleh kerana tiada arahan daripada Baginda, maka perkara tersebut tidak boleh dikatakan sebagai - masyru’ - (disyariatkan). Namun, sekalipun ia tidak disyariatkan bukan bermaksud bagi sesiapa yang meraikannya telah melakukan penyelewengan terhadap agama.

Bukanlah semua perkara yang tidak disuruh oleh Nabi itu, maka ia tidak boleh dilakukan secara mutlaq. Sebagai contoh poligami. Poligami itu bukan budaya Islam, bahkan Islam tidak mengarahkan umatnya berpoligami, tetapi dalam masa yang sama juga Islam tidak melarang umatnya berpoligami. Amalan berpoligami telah dilakukan oleh umat sebelum ini lagi, yakni sebelum kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Namun, Islam hadir mendisiplinkan umatnya mengenai keharusan berpoligami, bukan melarangnya. 

Apa yang perlu ditekankan dalam memaknai citra sambutan Maulid Nabi ialah mengingati kembali nilai-nilai dan hikmah yang terkandung tentang kenapa Rasulullah diutuskan. Lihatlah sebahagian pandangan Sheikhul Islam Ibn Taimiyyah, ketika beliau menyebut tentang menyambut Maulid Nabi :

"Memuliakan kebesaran hari Maulid Nabi dan mengambil (peringatan) secara bermusim telah dilakukan sebahagian manusia, dan ia menjadikannya sambutan tersebut memiliki nilai yang begitu bermakna, maksudnya yang baik, bertujuan memuliakan Rasulullah S.A.W. 

Begitupun sesuatu yang baik dilakukan sebahagian mereka ini dianggap buruk oleh sebilangan orang Mukmin yang lurus (sukar bertolak ansur). Sikap tolak ansur ada pada akhlak Imam Ahmad ketika beliau ditanya mengenai tindakan seorang penguasa yang menginfakkan wang 1000 dinar untuk memperindah Mushaf Al Quran. Lalu Imam Ahmad menjawab, biarkan dia, itu adalah infaq yang paling bagus pada harta emasnya" [ rujuk: Iqtida' Sirat Al Mustaqim, Ibn Taimiyyah hal.297 ]

Padahal menurut mazhab feqah ulama Hanabilah (Ulama bermazhab Hanbali - Imam Ahmad Ibn Hanbal), memperindahkan Mushaf Al Quran adalah makruh. Sebaliknya, Imam Ibn Hanbal mengharuskan pula perbuatan tersebut. Apapun ia adalah natijah daripada pandangan Imam Ahmad yang mengetahui tujuan sebenar tindakan penguasa tersebut.

Tulisan ini bukanlah untuk menjustifikasikan kemestian menyambut "Maulid Nabi", tetapi tulisan ini sebagai pencerahan agar kita bersikap lapang dada, tidak asyik bergelumang dengan pertikaian-pertikaian furu'iyyah dan tohmahan-tohmahan "sesat orang itu" atau "sesat orang ini", sehingga menimbulkan tuduhan kafir-mengkafir sesama saudara. 

Fahamilah ilmu Allah itu sangat luas, dan setiap ulama memiliki disiplin ilmu masing-masing. Para ulama hadis berbeza disiplinnya dengan ulama dakwah, manakala disiplin ulama dakwah berbeza dengan ulama feqah, begitu juga disiplin ulama feqah berbeza dengan ulama tasawwuf. Apa yang penting masing-masing mesti saling kuat-menguatkan antara satu sama lain, bukannya tuduh-menuduh dan jatuh menjatuhkan. 

Sambutan Maulid Nabi hanyalah sebuah platform alternatif bagi dakwah 'ammah, mendidik masyarakat di seluruh dunia yang tidak pernah bertemu Nabi merasai nikmat yang begitu besar Allah turunkan di atas muka bumi ini. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa masih ramai yang tidak mengenali Rasulullah S.A.W sama ada dari aspek pemikiran, peribadi, akhlak, politik, pendekatan dan keseluruhan cara hidup Baginda S.A.W. 

Jika kita merujuk kepada sejarah penulisan Sirah Rasulullah S.A.W, ia telah pun dimulakan oleh Para Sahabat seperti Abu Rafi Mawla yang telah menulis tentang sifat solat dan ibadah Baginda. Ini termasuk Sahl bin Abi Hathmah Al Madani Al Ansari dan ‘Abd Allah bin ‘Amru bin Al ‘As. Penulisan sirah Rasulullah S.A.W secara sistematik telah dimulakan oleh Ulama' Muhaddithun yang juga ahli sejarah seperti Sa`id bin Al Musayyib Al Makhzumi, ‘Urwah bin Al Zubayr bin Al ‘Awwam and Abu Fadalah ‘Abd Allah bin Ka’b bin Malik Al Ansari, Syurahbil bin Sa’ad.

Penulisan sirah Rasulullah S.A.W kemudiannya kian popular ketika zaman Muhammad bin Ishaq yang telah menulis kitab Kitab "Al Mubtada’ wa Al Mab`ath wa Al Maghazi" iaitu buku yang membincangkan secara terperinci kehidupan Baginda bermula kelahiran hingga kewafatan. Ini diikuti oleh Muhammad bin ‘Umar Al Waqidi yang menulis Kitab "Azwaj An Nabiyy", Kitab "At Tarikh wa Al Maghazi wa Al Mab`ath" dan Kitab "Wafat An Nabiyy" dan Kitab "Al Maghazi". 

Kitab Sirah yang menjadi rujukan utama hingga kini telah ditulis oleh ‘Abd Al Malik bin Hisham (Ibnu Hisham) melalui karyanya yang masyhur iaitu Kitab "As Sirah An Nabawiyyah". Ulama-ulama lain yang turut merekodkan tentang perihal Rasulullah S.A.W ialah Imam Abi Nu'aim Al Asfahani yang menulis Dala’il An Nubuwah, Imam At Tirmizi yang menulis "As Syama’il", Imam As Sayuti menulis "Syama'il As Syarifah". Ibnu Hazm yang terkenal sebagai pendiri mazhab Zahiri juga turut menulis sirah Nabi yang berjudul "Jawami' As Sirah".

Umat Islam sangat wajar untuk memiliki sekurang-kurangnya senaskhah sirah Rasulullah S.A.W sebagai koleksi bacaan peribadi, kerana memahami dan meneladani Rasulullah S.A.W merupakan suatu kewajipan bagi semua umat Islam sebagaimana Para Sahabat mengajar nasihat-nasihat Baginda S.A.W kepada generasi mereka saban waktu. 

Perkara ini tidak akan dapat dicapai melainkan melalui proses pencarian ilmu. Dalam aspek ini, sememangnya kita telah disajikan dengan pelbagai koleksi rujukan mengenai kehidupan Rasulullah S.A.W. Hanya tinggal kini ialah kemahuan, keazaman, keiltizaman diri untuk belajar memahami dan meneladani seterusnya mendidik jiwa dan rohani untuk mengasihi Rasulullah S.A.W.

Ini kerana, sekalipun keharusan menyambut perayaan Maulid Nabi itu adalah wajar dan dibenarkan, umat Islam mestilah mengerti bahawa mencintai Nabi Muhammad S.A.W sepatutnya tidak bermusim, bahkan mestilah kita mencintai Nabi Muhammad sepanjang hayat kita, dengan makna mematuhi segala arahan, mentaati segala suruhan, menuruti Sunnah Baginda dan menjadikan Baginda S.A.W sebagai uswah yang menghiasi akhlak dan peribadi kita. Lalu di saat tibanya waktu maulid yang istimewa ini, ambillah kesempatan untuk menulis mengenai sirah Nabi Muhammad S.A.W. 

Wallahua'alam

Selasa, 22 Januari 2013

Saya Budak berKARISMA!!!

Assalam sume!!!
   Ari nie sye nak kongsikan kat sume yg name klass sye dah bertukar dari 5 SPM 1 kepada 5 KARISMA... Ape ke jadahnye name tu? entahr nie sume cadangan dari GPK1 skolah sye..

mcm nie ke yg di gelar berkarisma tu? molla... pde sye mcm cool aje..
Kami budak berKARISMA!!! (ayat poyo habis)
klau sye r sye rase lebih baik letak nama ilmuan islam ke, name planet2 ke, bintang2 ke, name saintifik pokok @ haiwan ke.... ye r, kteorg nie bdk aliran sain... so mcm cikgu MT & KIM sye ckp, lg elok ambil name saintis islam... tp bdk aliran sastera sure x brape stuju, so name KARISMA nie pon TER-paksalah kteorg terime seadenye... x pe r, janji 10 A+ tu tercapai... mak sye ckp, "name kelas ko tu x memainkan ape2 makne pon dl prekse ko, x payah nak kesahkn sgt..."

Tp pde sye r name nie kire yg terbaik r drpd name2 kelas lain mcm:
  • Bestari: dah selalu gune...
  • Jauhari: pon dah selalu gne...
  • Dedikasi: x brape nak cool
  • Cekal: dah biase gne
  • Gigih: pon dah biase gne
  • Harmoni: ??? no comen,lol
  • Azam: x cool...
Kesimpulannye: semua name tu dah biase digunakan & x brape bez utk dignekan...
Truthly, name nie sume ambik dr name blok2 kt skolah sye kecuali name BESTARI. tu name dewan coz name blok LESTARI tu maksudnye xde perubahan... so, ckgu pon tukarknye...

So, akhirnye name kelas sye pon bertukar r kpd 5 Karisma/ 5K (mcm nilai duit lak)nie r bebdk berkarisma yg ditinggalkan oleh guru kelas, MAMA SALY coz cuti bersalin


mmg berkarisma bebdk pempuan klass sye nie...

Lukisan bdk2 laki klass sye yg dilukis pd thn lepas... tp bkn sye yg lukis, ni JUDIN pne keje..

HKR (Himpunan Kebangkitan Rakyat)

Assalam sume!!!
   Ari nie sye nak cite sikit pasal himpunan tergempak yg pernah berlaku kat Malaysia baru2 nie... Bkn nak berpolitik tp ia sebuah kenyataan... sye nie pon x brape nak sokong kerajaan BN sgt r, maybe coz sebab tgk muke N@7!B je pon rse loye tekak den nie... tp truthly bende nie pon terjadi kt luar negara, xcaye ce bukak surat khabar or search kt internet or listen... listen... listen to the radio!!!
HKR...

Ape? korg x tau ape tu HKR! Ok, HKR nie adalah singkatan untuk Himpunan Kebangkitan Rakyat yg diadakan di Stadium Merdeka pada 12 JANUARI 2013 & dihadiri oleh pelbagai rakyat berbagai kaum untuk menuntut hak mereka sebagai rakyat... maklum lah kn x lame lg nak pilihan raya (PRU 13)... Sure BN & UMNO naik kejang urat coz takut tgk HKR nie... hehehe...

BENDE nie dpt dr abg sye... mmg x leh blah... it will coming soon, Insya - Allah...

syangnye sye masih x cukup umur untuk mengundi or terlibat dalam perkara2 mcm nie... Lg pon sye kan masih di bawah ketiak wangi mak sye... hohoho... klau x sure sye pon nak turut serta!
Tp x pe r, abg sye dah pergi ke sne with his friendz... sepupu sye nak join tp mak die pon same x kasi ikut.... hahaha..

So, kepade bakal2 pengundi semua... buatlah pilihan yg bijak ye? yg adae kat luar negara tu, hope korg dpt balik untuk tunaikan kewajipan korg sebagai pengundi!

Papepon, KAMI NAK MALAYSIA BERSATU bukan 1 MALAYSIA!!!
Hope PM paham...
HKR 12


Mcm dibanjiri oleh sekumpulan manusia dah...

My brother yg merupakan salah seorgnya...


My Brother, Afiq with his Friend

Sabtu, 19 Januari 2013

Duniaku SIBUK!!!

Assalam sume!!!
   Minggu nie mmg sgt2 memenatkan sye! Bencinye!!! huhh! x pe, tahun nie sye prikse mmg tertekan je r... tp yg x leh blah, minggu nie r ade perjumpaan uniform yg pertama (sye masuk PPIM)... sye lak yg kne uruskn sesorg selaku pengerusi.... haih, pastu esok bru nak wat majlis kepimpinannye, nape x wat dlu sebelum perjumpaan. sye bkn pernah uruskan bende alah nie pon... huhuhu, nak nangis tau time tu...

Pastu di tambah lagi dgn latihan umah sukan, klau rentas desa sye ok lagi r... nie balapa, jangan harap sye nak stuju! oh TUHAN, sabarkan r hati hambamu ini...

Then, ditambah lagi dengan perencah klass tambahan mt yg dah mule dari awal masuk skolah lagi... mmg TERBAIK r!!! klau otak sye nie ade pertumbuhan coz terlalu tertekan camne? cikgu2 nak tanggung? sure x kn!

hope hujung minggu nie x de r yg kacau sye nak rehat! I NEED TO REST MY BODY!!! (tp utk online time2 camne mmg ok... hehehe..)

"here where the dream will come true & hope will be realized"

Jangan Kau lepas - Alexa

Assalam sume!!!
   Kali nie sye nak tuju kan lagu nie untuk my best friend, ILI NABILAH pasal entry dia pasal minat die terhadap seni yg x kesampaian baru2 nie... hope awk jgn sedih2 sgt ye... kte akn slalu doakn kebahagiaan awk. kte merancang, Tuhan yg tentukan yg terbaik utk kte...

So, enjoy r ye... :)

Jangan Kau Lepaskan - Alexa

Peluklah diriku dan jangan kau lepaskanku
Dan jangan kau lepaskanku darimu

Ku takkan pernah tertawa
Ku takkan pernah bahagia
Ku takkan pernah merasakannya
Bila kau tak di sini

Ku takkan pernah tertawa
Ku takkan pernah sempurna
Ku takkan pernah merasakanmu
Bila kau tak di sini
Oh..

Izinkan aku berlutut mengharap kau tuk kembali
Izinkan aku berharap dirimu kembali
Dan kembali
Dan kembali lagi

Peluklah diriku dan jangan kau lepaskanku
Dan jangan kau lepaskanku darimu

Peluklah diriku dan jangan kau lepaskanku
Dan jangan kau lepaskanku darimu

Ku takkan pernah tertawa
Ku takkan pernah bahagia
Ku takkan pernah merasakannya
Bila kau tak di sini

Ku takkan pernah tertawa
Ku takkan pernah sempurna
Ku takkan pernah merasakanmu
Bila kau tak di sini
Oh..

Izinkan aku berlutut mengharap kau tuk kembali
Izinkan aku berharap dirimu kembali
Dan kembali
Dan kembali lagi

[Reff:]
Peluklah diriku dan jangan kau lepaskanku
Dan jangan kau lepaskanku darimu

Ho..ho..ho..ho..

ILI: cikgu bleh sye masuk seni? then Cikgu: x leh drop & tambah ape2 mate pelajaran lagi. so jwpnnye x!

Sabtu, 12 Januari 2013

Gotong - Royong Bersihkan Sekolah

Assalam Sume!!!
   Lame x jumpekn? rindu kt sye x? x, ok... klau rindu entry sye? hahaha, sori r ye thn nie sye mmg sibuk gile. Maklumlah dah senior year, sume kne urus sendiri. lagi2 thn nie prikse besar skali lagi... mmg penat tu jgn ckp r, so klau sye jrg meng-up-date blog nie mmg adat r... klau nak cite sume bende mmg x tercukup mase yg ade...

   Papepon bebalik kpd entry sye, sekolah sye akn mengadekan hari bergotong-royong. Ckp mcm mne pon ttp boring pde sye (sye nie bkn bdk rajin :p). Sye lak mmg pening kepale pikir mcm2, yg persatuannye lain, kelabnye lagi, kelas pon... (nasib baik thn nie sye x pegang jawatan AJK Keceriaan coz sye mmg x mampu.. dgn keadaan skarang nie pon dah kelam-kabut, lg kn nak tambah). tp mmg tabik r kt sorg kwn sye nie yg sanggup wat sume tugas, nak kne tulis name die ke? x yah r, klau tulis pon bkn korg kenal pon kn? hehehe...

   sye pon sibuk coz sye jd pengerusi PPIM (Pergerakan Puteri Islam Malaysia) & naib S/U kt kelab BI... kt kelas lak, kne wat bahagian papan kenyataan paling maut (fizik) yg sye x brape nak suke... even my dad cikgu fizik... hohoho, sori dad!

Yosh!!! Chaiyok Nami! bertugas dgn dedikasi ye...

klau r bleh hias meje tu jd cmtu mesti bez kn!

sye selaku pengerusi PPIM


Nie pic thn lepas

papepon hope esok akn berjalan dgn lancarnye... korg tlg doakn sye ye... Love korg!!!

BuTToN

fb Twitter

Post Menarik & Terkini

get this widget here